Maatschappelijk verantwoord ondernemen

 

Onder Ons Sterk B.V. geeft op actieve wijze invulling aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Door op een verantwoorde manier een balans te vinden tussen rendement, de kwaliteit van onze diensten en het welzijn van de mensen binnen en buiten de onderneming. Binnen Onder Ons Sterk B.V. staat M.V.O. voor het stimuleren van positieve effecten van onze bedrijfsactiviteiten op de maatschappij.

 

Onze mensen en de maatschappij

Sociaal en maatschappelijk verantwoord gedrag wordt verwacht en gestimuleerd binnen ons bedrijf, evenals het bewustzijn van de mensen ten aanzien van veiligheid, milieu en de mensen om hen heen. Alle mensen binnen Onder Ons Sterk B.V. leveren een bijdrage aan het succes en kwaliteit van het geheel. Het welzijn van onze mensen staat dan ook centraal binnen onze bedrijfsvoering, evenals de aandacht voor gezondheid, veiligheid en ontwikkeling.

 

Onder Ons Sterk B.V. zet zich nadrukkelijk af tegen racisme en alle overige vormen van discriminatie, tegen elke vorm van geweld en tegen uitbuiting, manipulatie en overig ongewenst gedrag op de werkvloer en daarbuiten.

 

Ons milieu

Het milieubeleid van Onder Ons Sterk B.V.  is gericht op:

  • Naleving van milieuwet- en regelgeving.
  • Aandacht voor CO2-emissie bij het aanschaffen van werkvervoer.
  • Gebruik van materialen die niet of minder milieubelastend zijn.
  • Aandacht voor water- en energieverbruik.
  • Inkoop van duurzame producten en diensten.
  • Verantwoord gebruik van onvermijdelijke milieubelastende stoffen.
  • Duurzaam beheer en beperking van afvalstromen.
  • Vergroting van milieubewustzijn bij de medewerkers.

 

Onder Ons: Samen Sterk voor nu en voor de toekomst!

 

Onder Ons Sterk BV • Anerveenseweg 36 • 7788 AH Anerveen • T 0524-56 1329 • M 06-5255 036 • E info@onderonssterk.nl